Psychosomatische fysiotherapie


De psychosomatische fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.
Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke of psychische overbelasting. De samenhang tussen lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Bepaalde gebeurtenissen in het leven, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit balans brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

Spanningsklachten kunnen zich onder andere uiten in:
• algehele vermoeidheid
• spier- en gewrichtsklachten
• hoofdpijn
• maag- en buikklachten
• kortademigheid en druk op de borst
• lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
• prikkelbaarheid, onrust, somberheid

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Zij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.
​​
De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten therapieën:
• lichaamsbewust wording, grenzen voelen en er mee leren omgaan.
• bewustwording van psychische- en gedragsmatige stresssignalen.
• ontspanningstechnieken
• ademtherapie
• houding- en bewegingstherapie
• massage
• stresshantering,
• inzicht in oorzaak en gevolg van energiegevers en energienemers

Voor psychosomatische fysiotherapie kunt u binnen het FTC terecht bij Lienke Krikken.