FTC Zuidwolde hanteert de volgende tarieven voor haar behandelingen en overige diensten:

1000 Zitting Fysiotherapie                                                                                                               € 35,25

1001 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                             € 46,50

1002 Zitting incl.  inrichtingstoeslag                                                                                              € 46,50

1004 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                                            € 46,50

1100 Zitting Kinderfysiotherapie                                                                                                    € 48,00

1101 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                  € 59,25

1102 Zitting Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                           € 59,25

1103 Instructie/overleg ouders van de patient                                                                           € 35,25

1105 Eenmalige rapportage Kinderfysiotherapie                                                                        € 42,50

1200 Zitting Manuele Therapie                                                                                                      € 48,00

1201 Zitting Manuele Therapie  incl. toeslag uitbehandeling                                                   € 59,25

1202 Zitting Manuele Therapie incl. inrichtingstoeslag                                                             € 59,25

1400 Consult Fysiotherapie                                                                                                             € 55,00

1400 Consult Fysiotherapie incl. toeslag  uitbehandeling                                                         € 66,25

1500 Zitting Oedeemtherapie                                                                                                        € 48,00

1501 Zitting Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                      € 59,25

1502 Zitting oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag                                                                € 59,25

1700 Lange zitting Fysiotherapie                                                                                                   € 48,00

1701 Lange zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                 € 59,25

1775 Zitting Geriatrie Fysiotherapie                                                                                             € 48,00

1776 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag  uitbehandeling                                          € 59,25

1777 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                    € 59,25

1779 Zitting Geriatrie Fysiotherapie  incl. toeslag op de werkplek                                         € 59,25

1850 Screening Fysiotherapie                                                                                                        € 15,00

1851 Screening Fysiotherapie  incl. toeslag uitbehandeling                                                    € 26,25

1864 Screening, intake en onderzoek                                                                                          € 46,50

1865 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag uitbehandeling                                        € 57,75

1870 Intake en onderzoek na verwijzing                                                                                     € 46,50

1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling                                   € 57,75

1900 Rapportage fysiotherapie kort                                                                                             € 49,75

1901 Meer tijdrovende, gecompliceerde rapportage fysiotherapie                                       € 102,75

1920 Telefonisch consult Fysiotherapie                                                                                       € 15,00

1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen i.v.m. Fysiotherapie                                            € 16,00

1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (min 24 uur van te voren afzeggen)            € 35,25

9200 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting                                                                 € 35,25

9201 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. toeslag uitbehandeling               € 46,50

9202 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. inrichtingstoeslag                        € 46,50