FTC Zuidwolde hanteert de volgende tarieven voor haar behandelingen en overige diensten:

1000 Zitting Fysiotherapie                                                                                                               € 34,25

1001 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                            € 45,25

1002 Zitting incl.  inrichtingstoeslag                                                                                              € 45,25

1004 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                                           € 45,25

1100 Zitting Kinderfysiotherapie                                                                                                    € 46,50

1101 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                 € 57,50

1102 Zitting Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                          € 57,50

1103 Instructie/overleg ouders van de patient                                                                           € 34,25

1105 eenmalige rapportage Kinderfysiotherapie                                                                       € 41,25

1400 Consult Fysiotherapie                                                                                                             € 53,25

1400 Consult Fysiotherapie incl. toeslag  uitbehandeling                                                         € 64,25

1500 Zitting Oedeemtherapie                                                                                                        € 45,25

1501 Zitting Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                      € 56,25

1502 Zitting oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag                                                                € 56,25

1700 Lange zitting Fysiotherapie                                                                                                   €  45,25

1701 Lange zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                 € 56,50

1775 Zitting geriatrie Fysiotherapie                                                                                              € 46,50

1776 Zitting geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag  uitbehandeling                                           € 57,50

1777 Zitting geriatrie Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                     € 57,50

1779 Zitting geriatrie Fysiotherapie  incl. toeslag op de werkplek                                          € 57,50

1850 Screening Fysiotherapie                                                                                                        € 14,50

1851 Screening Fysiotherapie  incl. toeslag uitbehandeling                                                     € 25,50

1864 Screening, intake en onderzoek                                                                                           € 45,25

1865 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag uitbehandeling                                        € 56,25

1870 Intake en onderzoek na verwijzing                                                                                      € 45,25

1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling                                   € 56,25

1900 Rapportage fysiotherapie kort                                                                                             € 48,75

1901 Meer tijdrovende, gecompliceerde rapportage fysiotherapie                                        € 99,75

1920 Telefonisch consult Fysiotherapie                                                                                       € 14,50

1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen i.v.m. Fysiotherapie                                             € 15,00

1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (min 24 uur van te voren afzeggen)            € 34,25

1200 Zitting Manuele Therapie                                                                                                      € 46,50

1201 Zitting Manuele Therapie  incl. toeslag uitbehandeling                                                  € 57,50

1202 Zitting Manuele Therapie incl. inrichtingstoeslag                                                            € 57,50

9200 Zitting manuele Therapie vanaf de 10e zitting                                                                  € 34,25

9201 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. toeslag uitbehandeling               € 45,25

9202 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. inrichtingstoeslag                        € 45,25