Tarieven 2024

FTC Zuidwolde hanteert de volgende tarieven voor haar behandelingen en overige diensten:

1000 Zitting Fysiotherapie                                                                                                            € 41,86

1001 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                           € 54,86

1002 Zitting incl. inrichtingstoeslag                                                                                            € 54,86

1004 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                                           € 54,86

1100 Zitting Kinderfysiotherapie                                                                                                   € 56,94

1101 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                 € 69,99

1102 Zitting Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                          € 69,99

1103 Instructie/overleg ouders van de patient                                                                           € 41,86

1105 Eenmalige rapportage Kinderfysiotherapie                                                                       € 59,12

1200 Zitting Manuele Therapie                                                                                                     € 56,94

1201 Zitting Manuele Therapie incl. toeslag uitbehandeling                                                    € 69,99

1202 Zitting Manuele Therapie incl. inrichtingstoeslag                                                            € 69,99

1400 Consult Fysiotherapie                                                                                                            € 65,36

1401 Consult Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                          € 78,73

1500 Zitting Oedeemtherapie                                                                                                         € 56,94

1501 Zitting Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                       € 73,16

1502 Zitting oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag                                                                € 73,16

1700 Lange zitting Fysiotherapie                                                                                                   € 56,94

1701 Lange zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                  € 73,16

1750 Zitting Psychosomatische Fysiotherapie                                                                            € 56,94

1751 Zitting Psychosomatische Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                           € 69,99

1775 Zitting Geriatrie Fysiotherapie                                                                                                € 56,94

1776 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                               € 69,99

1777 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                       € 69,99

1779 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                              € 69,99

1850 Screening Fysiotherapie                                                                                                          € 17,84

1851 Screening Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                        € 30,84

1864 Screening, intake en onderzoek                                                                                              € 55,22

1865 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag uitbehandeling                                            € 68,28

1870 Intake en onderzoek na verwijzing                                                                                         € 55,22

1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling                                       € 68,28

1900 Rapportage fysiotherapie kort                                                                                                 € 59,12

1901 Meer tijdrovende, gecompliceerde rapportage fysiotherapie                                             € 121,94

1920 Telefonisch consult Fysiotherapie                                                                                           € 17,84

1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen i.v.m. Fysiotherapie                                                    € 20,80

1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (min 24 uur van te voren afzeggen)                   € 41,86

9200 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting                                                                        € 41,86

9201 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. toeslag uitbehandeling                       € 54,86

9202 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. inrichtingstoeslag                               € 54,86

510 e-Consult                                                                                                                                          € 41,86