Tarieven 2023

FTC Zuidwolde hanteert de volgende tarieven voor haar behandelingen en overige diensten:

1000 Zitting Fysiotherapie                                                                                                            € 40,25

1001 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                           € 52,75

1002 Zitting incl. inrichtingstoeslag                                                                                            € 52,75

1004 Zitting Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                                           € 52,75

1100 Zitting Kinderfysiotherapie                                                                                                   € 54,75

1101 Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                 € 67,25

1102 Zitting Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                          € 67,25

1103 Instructie/overleg ouders van de patient                                                                           € 40,25

1105 Eenmalige rapportage Kinderfysiotherapie                                                                       € 56,85

1200 Zitting Manuele Therapie                                                                                                     € 54,75

1201 Zitting Manuele Therapie incl. toeslag uitbehandeling                                                    € 67,30

1202 Zitting Manuele Therapie incl. inrichtingstoeslag                                                            € 67,30

1400 Consult Fysiotherapie                                                                                                            € 62,85

1401 Consult Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                          € 75,70

1500 Zitting Oedeemtherapie                                                                                                         € 54,75

1501 Zitting Oedeemtherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                       € 70,30

1502 Zitting oedeemtherapie incl. inrichtingstoeslag                                                                € 70,30

1700 Lange zitting Fysiotherapie                                                                                                   € 54,75

1701 Lange zitting Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                  € 70,35

1750 Zitting Psychosomatische Fysiotherapie                                                                            € 54,75

1751 Zitting Psychosomatische Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                           € 67,30

1775 Zitting Geriatrie Fysiotherapie                                                                                                € 54,75

1776 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                               € 67,30

1777 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag                                                       € 67,30

1779 Zitting Geriatrie Fysiotherapie incl. toeslag op de werkplek                                              € 67,30

1850 Screening Fysiotherapie                                                                                                          € 17,10

1851 Screening Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling                                                        € 29,65

1864 Screening, intake en onderzoek                                                                                              € 53,10

1865 Screening, intake en onderzoek incl. toeslag uitbehandeling                                            € 65,65

1870 Intake en onderzoek na verwijzing                                                                                         € 53,10

1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling                                       € 65,65

1900 Rapportage fysiotherapie kort                                                                                                 € 56,85

1901 Meer tijdrovende, gecompliceerde rapportage fysiotherapie                                             € 117,25

1920 Telefonisch consult Fysiotherapie                                                                                           € 17,15

1950 Verstrekte verband en hulpmiddelen i.v.m. Fysiotherapie                                                    € 20,00

1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (min 24 uur van te voren afzeggen)                   € 40,25

9200 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting                                                                        € 40,25

9201 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. toeslag uitbehandeling                       € 52,75

9202 Zitting Manuele Therapie vanaf de 10e zitting incl. inrichtingstoeslag                               € 52,75

510 e-Consult                                                                                                                                          € 40,25