longrevalidatie

Gespecialiseerde coronatherapeuten
Hoewel er nog veel onduidelijk is over revalidatie van coronapatiënten, zijn experts het er over eens dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject. Inmiddels zijn ruim 800 Chronisch ZorgNet therapeuten die gespecialiseerd zijn in longaandoeningen, verspreid door heel Nederland te vinden op onze Zorgzoeker. Gezien het brede spectrum van problematiek waar coronapatiënten mee in aanraking komen, zorgt elke coronatherapeut voor een multidisciplinair netwerk. Er worden in de buurt van de eigen praktijk, dus in de woonomgeving van de patiënt, korte communicatielijnen gelegd naar huisartsen, psychologische zorg, diëtetiek, logopedie en ergotherapie.
De coronarevalidatie is een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld dat aangepast is aan datgene wat voor u mogelijk is. De trainingen vinden een of twee maal per week plaats in onze oefenzaal en zijn gericht op verbeteren van spierkracht, conditie, en ademhalingstechniek.

Bij Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde zijn Ay Yin Ang,. Reinier Havinga en Jonathan Kok gespecialiseerde corona-therapeut.

COPD/astma
Longaandoeningen kunnen uw leven ernstig beperken. Veel mensen met aandoeningen aan de longen zoals astma en COPD ( Chronische Obstructieve Longaandoeningen), chronische bronchitis en emfyseem hebben last van kortademigheid. Hun activiteiten nemen af omdat het te zwaar wordt of omdat er “lucht tekort” is. De algemene conditie gaat achteruit en het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hobby’s of sport wordt steeds moeilijker.

Oefentherapie bij COPD
Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk en met zo min mogelijk moeite kunt bewegen in het dagelijkse leven biedt Fysiotherapie en Training Centrum Zuidwolde longrevalidatie aan.
De longrevalidatie is een trainingsprogramma onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Na een uitgebreide intake wordt een oefenprogramma opgesteld, passend bij uw mogelijkheden en doelen. De trainingen vinden een of twee maal per week plaats in onze oefenzaal gedurende een periode van drie maanden of langer. Deze trainingen vinden plaats in kleine groepjes, maar de oefeningen en het trainingsniveau zijn op u persoonlijk afgestemd.

Naast de conditietraining om het uithoudingsvermogen te verbeteren en spierversterkende oefeningen bestaat het programma uit het aanleren van de juiste ademhalingstechnieken, adembewustwording en ontspanningstechnieken.

Onze praktijk is onderdeel van het landelijk Chronisch ZorgNet voor behandeling van patiënten met COPD en andere chronische aandoeningen. Er is een goede samenwerking met collega fysiotherapeuten maar ook met longverpleegkundigen en longartsen in de regio.

Vergoeding
De vergoeding van longrevalidatie valt sinds 2019 in bijna alle gevallen onder de basisverzekering.