Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinsonsymptomen hetzelfde.

Onze ParkinsonNet fysiotherapeut kan iets voor u betekenen als u problemen heeft met onder andere:

  • Het lopen, bv door freezing (vastplakken aan de grond)
  • Het evenwicht waardoor er risico is op vallen (of u bent bang om te vallen)
  • Het in en uit bed komen, opstaan vanuit de stoel, draaien in bed
  • Uw lichaamshouding (bv voorover gebogen)
  • Stijfheid in de gewrichten waardoor pijn kan ontstaan(bv in de nek schouder en rug)
  • Activiteiten die voorheen beter gingen

De fysiotherapeut stelt een oefenprogramma voor u op, dat aansluit op uw problemen. Ze geeft advies voor een betere houding, traint het evenwicht en lopen, leert u hoe u gemakkelijk in en uit bed komt en kunt opstaan vanuit de stoel.

Samenwerking

Wij zijn als praktijk aangesloten bij het ParkinsonNet. Omdat de ziekte van Parkinson zo complex is, is het belangrijk om onderling samen te werken met overige betrokken zorgverleners. Hierbij staat de wens van de patiënt altijd centraal. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Voor begeleiding bij Parkinson kunt u binnen het FTC terecht bij Simone Zwiep.