Carpaal Tunnel Syndroom


Wat is een CTS?
Een CTS wordt meestal veroorzaakt door druk op de mediaanzenuw, net boven het polsgewricht. Carpaal tunnel is de naam van het gebied waar de middenhandsbeenderen, de dwarse polsgewrichtband (carpaal ligament), de mediaanzenuw en de pezen, waarmee de vingers en hand bewogen worden, zich bevinden.
Druk op de mediaanzenuw kan veroorzaakt worden door letsel (bv. plotseling buigen van het gewricht) of door aanhoudende belasting bij werkzaamheden zoals typen, hakken, hameren, drukken.

Phystrac TE10 Tractie-apparaat:
Dit tractieapparaat is specifiek gebouwd voor de behandeling van CTS. Het is een elektrisch
werkend apparaat, dat via een band om de pols tractie geeft aan de onderarm. De band is bevestigd aan een elektrisch aandrijfmechanisme; deze zorgt voor gecontroleerde tractie van de onderarm, waardoor spieren en banden gaan ontspannen.
Door deze behandeling geeft het carpaal ligament minder druk op de mediaanzenuw in de carpaal tunnel. Zo vermindert de inklemming van de mediaanzenuw en wordt de mobiliteit van de zenuw hersteld.

Behandeling:
Er wordt gedurende 8 weken, gemiddeld tweemaal per week, tractie gegeven m.b.v. het apparaat. Per behandeling worden 3x 10 tracties in 3 verschillende posities van de onderarm gegeven. De tractiekracht wordt in de eerste 3 of 4 sessies opgebouwd tot het voor de patiënt geschikte niveau. Na 4 weken wordt geëvalueerd of het zinvol is om door te gaan.

Resultaten:
In onze praktijk hebben we een effectstudie laten doen naar de resultaten van de behandeling met deze tractie.
Bij de 78 patiënten die aan het onderzoek hebben deelgenomen werd een effectpercentage genoteerd van 80,3%.