Dry Needling


Wat is Dry Needling?
Dry Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op de behandeling van klachten in het houding- en bewegingsapparaat. Met Dry Needling worden spierverhardingen (‘myofasciale triggerpoints’) ontspannen via het gericht prikken met een naaldje binnen de spier. Dry Needling is niet hetzelfde als acupuctuur; bij Dry Needling wordt een naaldje gebruikt, waarmee kortdurend de spier wordt behandeld. Dry Needling werkt direct in op de spier en is geen ‘energie’ behandeling. Een spierverharding is een pijnlijke plek in een spier, die naast lokale drukpijn ook vaak (door u herkenbare) pijn op afstand kan veroorzaken. Dat is de reden dat u de pijn op een andere plaats voelt (uitstraalt) dan waar wij de oorzaak van deze pijn vaststellen.

Spierverhardingen kunnen zich uiten in:

  • pijn ter plekke in een spier met of zonder uitstraling
  • bewegingsbeperking en/of stijfheid
  • verminderde spierkracht in de spier


Wat houdt de behandeling in?
De gespecialiseerde fysiotherapeut zal allereerst door een gesprek en onderzoek proberen uw klachten in kaart te brengen. Daarna worden de spieren onderzocht die deze pijn kunnen veroorzaken. Specifiek wordt in de spieren gezocht naar spierverhardingen, die vaak drukpijnlijk zijn en aanvoelen als een plaatselijke verdikking.

De behandeling is gericht op het deactiveren van de spierverhardingen d.m.v. Dry Needling. Via gericht prikken met een naaldje worden de spierverhardingen losgemaakt.

Het inbrengen van het naaldje voelt u niet. Als de spierverharding wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel en kan gepaard gaan met wat lokale pijn en soms ook op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct.

Wordt Dry Needling vergoed?
Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie of manuele therapie. Indien u aanvullend verzekerd bent vallen ook de kosten voor Dry Needling hieronder. Voor behandeling of meer informatie kunt u vragen naar: Reinier Havinga, Jonathan Kok en Annemiek Jannik