Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Zit jij boven een gezond gewicht, heb je last van overgewicht en/of obesitas? En wil je daar graag iets aan doen? Dan is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) iets voor jou! Onze ervaren zorgverleners ondersteunen bij het behalen van gewichtsverlies en een gezondere leefstijl.

Wat is de GLI?
De GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het behalen van gezondheidswinst voor mensen met een matig overgewicht. In het programma staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. De GLI is een programma van 2 jaar, waarbij de meeste contactmomenten plaatsvinden in het eerste jaar. Het aantal contactmomenten zal worden afgebouwd in het tweede jaar. De GLI wordt uitgevoerd door ervaren zorgverleners: een diëtist voor de voeding, en een fysiotherapeut voor de beweging. Beiden zijn ook leefstijlcoach om ervoor te zorgen dat de leefstijlveranderingen goed volgehouden kunnen worden.

We werken volgens het programma van het officieel erkende GLI-programma van SLIMMER  (zie ook www.nogslimmer.nl) . Het programma bestaat uit een intake en 3 groepslessen bij de diëtist , 24 wekelijkse groepslessen bewegen met de fysiotherapeut in het eerste halfjaar, en 7 bijeenkomsten met de leefstijlcoach in het tweede jaar.

Bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering
De GLI is een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. Je start met een intake bij een leefstijlcoach. De leefstijlcoach kijkt naar jouw huidige leefstijl en maakt samen met jou een plan om leefstijlverbeteringen aan te brengen, welke ook vol te houden zijn op lange termijn. Daarna stel je samen met de fysiotherapeut een beweegplan op, zodat je meer in beweging kunt komen. De diëtist kijkt naar jouw huidige voedingspatroon en kijkt welke aanpassingen nodig zijn en hoe jij deze aanpassingen kan volhouden.Met een buurtsportcoach van de gemeente zal worden gekeken naar mogelijkheden om zelf verder te gaan bewegen bij lokale (sport)verenigingen.

Wat kan ik bereiken? 
Het behalen van gezondheidswinst door middel van:

  • Meer bewegen; op allerlei manieren het bewegen stimuleren in het dagelijkse leven.
  • Gezonde voeding; het verminderen van de energie-inname, door een individueel aangepast eetpatroon.
  • Een blijvende aangepaste leefstijl (= gedragsverandering).

Wanneer kan ik meedoen?

  • Je 18 jaar of ouder bent.
  • Er sprake is van licht tot matig overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30 en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten,
  • Als je ernstig overgewicht hebt, d.w.z. een BMI > 30).
  • Je verwezen bent door een huisarts
  • Je gemotiveerd bent om aan een gezondere leefstijl te werken en je voor 100% wilt inzetten.

Kosten : De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt niet onder het jaarlijkse eigen risico.

Voor meer informatie : Reinier Havinga (fysiotherapeut, leefstijlcoach)

Tel.0528371286 , e-mail: havinga@fysiotherapiezuidwolde.nl