Geriatrie fysiotherapie

Wat is een Geriatrie fysiotherapeut?
De Geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

Voor wie is deze therapie?
De doelgroep bestaat uit ouderen, mensen met een hoge biologische leeftijd en/of met een complexe gezondheidsproblematiek.
Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, osteoporose, balansproblemen, Multiple Sclerose, COPD, hart- en vaatproblemen, Diabetes Mellitus en combinaties hiervan.

Wanneer bezoekt u een Geriatrie fysiotherapeut?
U kunt in ons Fysiotherapie en Training Centrum naar de Geriatrie fysiotherapeuten Ay Yin Ang en Albert Veldhuizen als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
Als u klachten ervaart doordat uw conditie achteruit gaat, uw kracht minder wordt en u bijvoorbeeld wel eens last heeft van uw evenwicht. Als lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker wordt en de kans op vallen toeneemt.

Wat is de werkwijze?
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren
worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

Waaruit bestaat de behandeling?
De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie met als doel het verminderen van klachten, het vertragen en/of voorkomen van achteruitgang en het in stand houden en/of bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Tot het werk van de Geriatrie fysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Preventie
Ook voor preventie kunt u bij de Geriatrie fysiotherapeut terecht. Het oefenen en valpreventie wordt gedaan in beweeggroepen met een fitnessprogramma op maat.

Is er een verwijzing nodig?
U kunt met en zonder verwijzing van een arts of specialist naar onze Geriatrie fysiotherapeuten Ay Yin Ang en Albert Veldhuizen. Als u niet mobiel bent dan kunt u ook aan huis of in het verzorgingstehuis worden behandeld. Bij behandelingen aan huis of instelling is er wel een verwijzing nodig van een arts of specialist.