Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Veel voorkomende klachten zijn:
• Voorkeurshouding bij baby’s
• Schrijfproblemen
• Niet mee kunnen komen bij gym of op het schoolplein
• Concentratieproblemen
• Aangeboren aandoeningen
• Conditieproblemen
• ADHD en aanverwante problematiek
• Obesitas
• Orthopedische aandoeningen

Als een kind bij de kinderfysiotherapeut komt, dan brengt deze middels observatie en onderzoek de motorische mogelijkheden en het ontwikkelingsniveau van het kind zo compleet mogelijk in kaart.

Na het onderzoek zullen alle bevindingen besproken worden met de ouders en dan in samenspraak wel of niet tot behandeling overgegaan worden.
De behandelingen vinden voornamelijk in spelvorm plaats en zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau en de interesses van het kind.

Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Voor kinderfysiotherapie kunt u binnen het FTC terecht bij Annemieke Jannink