Ergonomie

Vaak ontstaan blessures door omstandigheden in het werk. Dit noemt men arbeidsgerelateerde klachten. Enerzijds heeft dit te maken met de inrichting van de werkpek, anderzijds is het net zo belangrijk dat de persoon goed omgaat  met deze omgeving. Iemand kan bijvoorbeeld een perfecte, goed ingestelde stoel hebben, als hij er zelf niet goed in gaat zitten  zal deze maatregel geen effect hebben.

Wij kunnen u ergonomische adviezen geven over de inrichting van de werkplek. Daarnaast kunnen wij u ook scholing geven over de opgelopen blessure, en u laten zien hoe u hier het beste mee om kunt gaan om herstel zo goed mogelijk te bevorderen. (b.v. rugscholing, rsi/kans-scholing). Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Op het gebied van ergonomie en preventie hebben wij ook een samenwerking met  STEP-Nederland (stichting ergonomie en preventie)  en met Fysergo .

Met Fysergo zijn wij partner in de verzuiminterventie en -reductie bij de gemeente De Wolden.